Verslag: Algemene Jaar Vergadering seizoen 2022 /2023 van s.v. de Paasberg - sv de Paasberg

Verslag: Algemene Jaar Vergadering seizoen 2022 /2023 van s.v. de Paasberg

9 november 2023 10:15

Constant Kusters

Verslag: Algemene Jaar Vergadering seizoen 2022 /2023 van s.v. de Paasberg

Op maandagavond 6 november om 20:00 uur begon de algemene ledenvergadering van s.v. de Paasberg. Naast alle officiële handelingen zoals:

1. Mededelingen

2. Ingekomen stukken

3. Notulen jaarvergadering 2021/2022

4. Notulen buitengewone ledenvergadering 12/12/2022

5. Jaarverslag 2022/2023 secretaris

6. Verslag kascontrolecommissie

7. Jaarverslag 2022/2023 penningmeester

8. Benoeming kascontrolecommissie

9. Bestuursverkiezing *

10. Rondvraag

11. Sluiting voorzitter• Adrie van der Beek secretaris aftredend niet herkiesbaar. 

• Mario Hagen voorzitter aftredend niet herkiesbaar 

• Ronald Mus technische zaken aftredend niet herkiesbaar 

• Bennie Slangenwal algemene zaken aftredend niet herkiesbaar

Adrie van der Beek zijn functie als secretaris gaat overgedragen worden aan Dirkje Zevenhuizen, zij werd met overgrote meerderheid gekozen. Voor alle andere functies hebben zich nog geen nieuwe kandidaten gemeld. Wij willen Adrie van der Beek, Bennie Slangenwal, Ronald Mus en Mario Hagen bedanken voor hun jarenlange trouwe inzet.

Bennie stopt definitief en per direct. Er heeft zich geen nieuwe kandidaat gesteld, dus komt zijn functie voorlopig te vervallen. 

Ronald stopt definitief en per direct. Er heeft zich geen nieuwe kandidaat gesteld, dus komt zijn functie voorlopig te vervallen.
 Mario stopt definitief. Er heeft zich geen nieuwe kandidaat gesteld. Willem Onstein is 2e voorzitter en zal in die hoedanigheid geleidelijk de taken van Mario (voorlopig) gaan waarnemen. Een aantal lopende zaken zal Mario afronden als voorzitter.

s.v. de Paasberg is een financieel gezonde voetbalvereniging en de keurig bijgehouden boekhouding en alle uitgeprinte documenten die alle leden kregen bij binnenkomst, spraken boekdelen.

Op naar volgend jaar, in de hoop dat nieuwe bestuurders / vrijwilligers zich melden!tempImage3SMVxY.jpg
Bron: Foto copyright: Constant Kusters.
Delen

Lees meer over:
Adrie van der Beek Algemene Jaar Vergadering Dirkje Zevenhuizen
Gerelateerde artikelen:

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!