UITNODIGING: Algemene Jaar Vergadering maandag 6 november 2022 aanvang 20.00 uur. - sv de Paasberg

UITNODIGING: Algemene Jaar Vergadering maandag 6 november 2022 aanvang 20.00 uur.

12 oktober 2023 11:15


UITNODIGING:

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Jaar Vergadering seizoen 2022/2023 van SV De Paasberg op Sportpark De Paasberg, Vondellaan 121 te Arnhem.
Op maandag 6 november 2022 aanvang 20.00 uur.

Agenda
Opening voorzitter

1. Mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 2021/2022
4. Notulen buitengewone ledenvergadering 12/12/2022
5. Jaarverslag 2022/2023 secretaris
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Jaarverslag 2022/2023 penningmeester
8. Benoeming kascontrolecommissie
9. Bestuursverkiezing *
10. Rondvraag
11. Sluiting voorzitter

• Adrie van der Beek secretaris aftredend niet herkiesbaar.
• Mario Hagen voorzitter aftredend niet herkiesbaar 1
• Ronald Mus technische zaken aftredend niet herkiesbaar 1
• Bennie Slangenwal algemene zaken afredend niet herkiesbaar 1

Kandidaten voor de functies van Voorzitter, Secretaris, Technische zaken en Algemene zaken dienen zich tot 3 x 24 uur voor de vergadering te melden via svdepaasberg@live.nl
1 Indien geen kandidaten, dan nog 1 seizoen erbij.

Paasberg_logo_kopie.png
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!