Cookie beleid sv de Paasberg

De website van sv de Paasberg is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring van SV De Paasberg

Datum laatste wijziging: 1-5-2024

Dit is de privacyverklaring van Sportvereniging De Paasberg, gevestigd te Vondellaan 121 in Arnhem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40119145, hierna te noemen SV de Paasberg.

Begrippen

  • (AVG) Algemene Gegevens Verordening

De AVG is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie, waaronder Nederland. De AVG regelt onder andere de bescherming van persoonsgegevens.

  • Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd.

  • Verwerking van persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens houdt in; alle handelingen die voetbalvereniging SV De Paasberg uitvoert, van verzamelen tot en met het vernietigen van de persoonsgegevens. De handelingen die hier onder vallen zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structuren, opslaan, bewerken/wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen en het vernietigen van de gegevens.

Algemeen

Vanaf 25 mei 2018 is er een nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy. De nieuwe wet wordt ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd.
De AVG gaat over privacy rechten. Dit zijn rechten die ervoor zorgen dat iemand met rust wordt gelaten.
De Paasberg doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Daarnaast is SV De Paasberg wettelijk verplicht (AVG) tot het beschermen van de persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, supporters en alle andere personen van wie er persoonsgegevens worden verwerkt. Daarnaast is SV De Paasberg wettelijk verplicht om een ieder te informeren op het verwerken van persoonsgegevens.

Doeleinden en persoonsgegevens

Bij de Paasberg hecht men waarde aan het beschermen van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden bij SV De Paasberg dan ook alleen verwerkt met het doel waarop de gegevens zijn verstrekt van de betrokken personen. Bij de Paasberg worden de gegevens verwerkt met de volgende doeleinden:

  • Lidmaatschap en contributieadministratie.
  • Lidmaatschap bij KNVB en Sportlink, sponsoren.
  • Elftalindelingen en teamlijsten, diensten voor SV De Paasberg.
  • Marketing.

SV De Paasberg verwerkt voor de bovenstaande doeleinden de volgende persoonsgegevens:

- Voornaam

- Geboorteplaats

- Achternaam

- Nationaliteit

- Adres

- Nummer legitimatiebewijs

- Postcode

- Bankrekeningnummer (IBAN)

- Woonplaats

- Beroep/Ervaring/Functie

- E-mailadres

- Gezinsleden

- Geslacht

- Pasfoto

- Geboortedatum

- KVK nummer

 

Wanneer is iemand identificeerbaar?
We spreken van een persoonsgegeven als een gegeven herleidbaar is tot een persoon. Bij identificatie betekent dit dat de persoonsgegeven ertoe heeft geleidt dat de persoon geïdentificeerd is.
Directe identificatie kan bijvoorbeeld een naam in een e-mailadres zijn.
Indirecte identificatie kan bijvoorbeeld een teamfoto zijn zonder namen. Door een lijst van de spelers op te zoeken en deze naast de teamfoto te houden kan een persoon geïdentificeerd worden. In dit geval is de teamfoto zonder naam een persoonsgegeven.

Wanneer worden de persoonsgegevens verwerkt?
Op het moment dat een persoon zich aanmeld als lid, trainer/coach, vrijwilliger of sponsor zullen de gegevens van deze persoon verwerkt worden. De verwerking van de verschillende soorten persoonsgegevens hebben allemaal een ander doeleinde. Deze doeleinden kunt u vinden in het privacybeleid.

Toegang tot persoonsgegevens
Binnen SV De Paasberg hebben verschillende personen toegang tot het inzien van Persoonsgegevens. Deze personen hebben allemaal een andere functie binnen SV De Paasberg. De meeste personen kunnen de persoonsgegevens alleen inzien en niet verwerken. De persoon welke gegevens mag verwerken wordt ook wel een verwerkingsverantwoordelijke genoemd. De verwerkingsverantwoordelijke is aangesteld vanuit de Paasberg en is belangrijk voor het verwerken van gegevens met verschillende organisaties.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Verwerkingsovereenkomsten
SV De Paasberg sluit verwerkingsovereenkomsten af met alle externe partijen waarmee actief persoonsgegevens worden verwerkt, welke afkomstig zijn vanuit SV De Paasberg. Voor de voetbalbond KNVB en het gegevensprogramma Sportlink (onderlinge samenwerking) is een verwerkingsovereenkomst niet nodig in de zin van de privacywetgeving.

Toestemming verwerking persoonsgegevens
Door middel van aanmelden bij SV De Paasberg geeft men toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens. Het inschrijfformulier is te vinden op de website van SV De Paasberg onder het kopje Lidmaatschap. Dit geldt voor zowel spelende als niet-spelende leden, trainer/coach, vrijwilligers, donateurs, Club van 50 en Club van 100.

Geen toestemming verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens mogen in slechts bepaalde gevallen verwerkt worden. Toestemming is echter niet nodig voor iedere verwerking van SV De Paasberg. Zo zal SV De Paasberg geen toestemming hoeven te vragen wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is. Denk hierbij aan de uitvoering van een lidmaatschapsovereenkomst met leden.

Beveiliging van persoonsgegevens
SV De Paasberg is als sportclub verplicht om de persoonsgegevens te beveiligen. SV De Paasberg treft daarom ook passende organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Alleen de daartoe bestemde personen hebben toegang tot de gegevens en de afscherming hiervan. Daarnaast worden de veiligheidsmaatregelen regelmatig getest en geëvalueerd.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken geen cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites.
SV De Paasberg deelt in geen geval gegevens met Google, verwerkt deze gegevens anoniem en gebruikt deze gegevens niet voor advertentiedoeleinden.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Link naar andere site
De website van SV De Paasberg kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Paasberg. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Paasberg raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Bewaartermijn
SV De Paasberg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, met een maximum termijn van 7 jaar.

Bezwaar
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of SV De Paasberg wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke binnen SV De Paasberg.

Dit is bij SV De Paasberg:
Verantwoordelijke: Adrie van der Beek
E-mail: [email protected] of [email protected]
Telefoonnummer: 0620-510538

Wijzigen privacybeleid
Indien wettelijk noodzakelijk heeft SV De Paasberg het recht om de privacyverklaring aan te passen. SV De Paasberg publiceert steeds de meest recente versie van de privacyverklaring op de website. Het is dan ook van belang om deze regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal SV de Paasberg u op de hoogte houden door u per e-mail te informeren.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst.

Voornaam

Achternaam

Adres

Geboortedatum

Geslacht Gezinsleden

Beroep

Telefoonnummer

E-mail adres

Legitimatiebewijs

Nationaliteit

Pasfoto

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

Potentiële leden en/of (bestaande) leden.

Administratie

(sponsor, vrijwilligers)

Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

E-mail adres

Bankgegevens

Betaalgegevens

KVK-nummer

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Boekhouder

Accountant

Belastingdienst

Penningmeester

Vrijwilligers

Versturen van (digitale) berichten, waaronder nieuwsbrief

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Adres

Uitvoering van de overeenkomst of met toestemming bij commerciële berichtgeving.

Zolang als men aangemeld is.

E-marketingtools

Counsel van vereniging

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Toestemming

Zolang als men aangemeld is.

Sponsoren

Andere verenigingen

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren.

Cookies (zie voor meer informatie het sub kopje 'Cookies')

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

Websitebeheerder

Analytics tools

Bij benadering van, of bij beëindiging van het lidmaatschap en voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

E-mail adres

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

Leden (of opvoeders van)

Vrijwilligers

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!