Uitnodiging en agenda Algemene Leden Vergadering

3 oktober 2019 15:00


Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Jaar Vergadering van SV De Paasberg op
sportpark De Paasberg, Vondellaan 121 te Arnhem.
De vergadering zal zijn op:
Maandag 21 oktober 2019 aanvang 20.00 uur.
Agenda
Opening voorzitter
1. Mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 2017/2018
4. Jaarverslag 2018/2019 secretaris
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Jaarverslag 2018/2019 penningmeester
7. Benoeming kascontrolecommissie
8. Bestuursverkiezing
9. Rondvraag
10. Sluiting voorzitter

Aftredend: Adrie van der Beek secretaris/penningmeester herkiesbaar.
Benoeming: Eef Janzen (Technisch coördinator)

Tegenkandidaten kunnen zich tot 3 x 24 uur voor de bestuursvergadering opgeven bij het bestuur.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!